Kategoria:

Opis

Tło Wytyczne Krajowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczące metod zapobiegania chorobom stwierdzają: Osoby palące i poddawane operacji mają zwiększone ryzyko powikłań związanych z operacją, głównie w postaci upośledzenia gojenia się ran, ale także w postaci płuc i serca komplikacje. W związku z tym Krajowa Rada Zdrowia i Opieki Społecznej zaleca, aby służba zdrowia oferowała wykwalifikowane rozmowy doradcze, ewentualnie z dodatkiem leków nikotynowych, u osób palących i poddawanych operacji.

Rzucenie palenia przed operacją znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań naczyniowych, płucnych i związanych z ranami. Skraca średni czas pielęgnacji i zmniejsza ryzyko konieczności wykonania nowej operacji. Badania wykazały, że zaprzestanie palenia w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym jest jednym z najskuteczniejszych sposobów, jakie można wprowadzić w opiece zdrowotnej w celu zmniejszenia kosztów i cierpienia.

Zgodnie z ustawą o pacjencie, pacjent musi być zaangażowany poprzez informacje o metodach i leczeniu oraz ryzyku wystąpienia powikłań. Dobre i dostosowane informacje zwiększają przestrzeganie porad i leczenia. Udział pacjenta umożliwia zaprojektowanie opieki w porozumieniu z pacjentem.

Region Jönköping zdecydował się na aktywną pracę na rzecz działalności wolnej od dymu tytoniowego.

Obowiązki podstawowej opieki

Podstawowa opieka jest odpowiedzialna za identyfikację palaczy i dokumentowanie statusu palenia w tabeli dokumentacji medycznej. Skierowanie do oddziału operacyjnego musi zawierać stwierdzenie, czy pacjent jest palaczem i czy rozpoczęło się zaprzestanie palenia. Pacjent musi zostać poinformowany, że zaprzestanie palenia jest wymogiem w związku z wszystkimi zabiegami chirurgicznymi. Pacjent musi zostać skierowany do osoby uzależnionej od tytoniu w ośrodku zdrowia na kwalifikowaną rozmowę doradczą.

Odpowiedzialność opieki specjalistycznej

Lekarze / personel medyczny muszą informować o zaprzestaniu palenia w związku z operacją i rozprowadzać materiały informacyjne. Stan palenia jest dokumentowany w dzienniku nawyków życiowych w kosmosie, a pacjentowi podaje się informację, że zaprzestanie palenia jest wymogiem w związku ze wszystkimi zabiegami chirurgicznymi. Pacjenci, którzy palą i mają przejść operację, powinni skontaktować się z osobami uzależnionymi od tytoniu w celu uzyskania fachowej porady.

Pacjenci, którzy nie rozpoczęli rzucania palenia powinni być skierowani na rzucenie palenia w szpitalu/przychodni. Jeżeli pacjent nie stanie się wolny od dymu tytoniowego, o wykonaniu operacji decyduje lekarz operujący. Planista operacji lub jego odpowiednik w jednostce operacyjnej jest odpowiedzialny za aktualizację tabeli dokumentacji medycznej, gdy pacjent kontaktuje się z opieką po co najmniej czterech tygodniach niepalenia. Planista operacji następnie aktywuje powiadomienie o operacji, które jest dodawane do listy oczekujących operacji. Lekarz prowadzący decyduje w każdym indywidualnym przypadku, czy istnieją wyjątki medyczne, ponieważ zaprzestanie palenia nie jest wymagane. Udokumentowane w dokumentacji medycznej pacjenta.

Odpowiedzialność uzależnionego od tytoniu

Osoby uzależnione od tytoniu kontaktują się z pacjentem w celu uzyskania fachowej porady. Kontakt należy nawiązać w ciągu dwóch tygodni. Po rozmowie i uzgodnieniu z pacjentem zakazu palenia zostaje to udokumentowane w dokumentacji medycznej dotyczącej nawyków życiowych. Pacjent jest informowany o własnej odpowiedzialności za powiadomienie jednostki operacyjnej o zaprzestaniu palenia. Osoby uzależnione od tytoniu są odpowiedzialne za obserwację pacjenta po jednym, trzech, sześciu i dwunastu miesiącach. Osoby uzależnione od tytoniu są odpowiedzialne za wysyłanie skierowań / częściowych odpowiedzi do lekarza kierującego po rozpoczęciu zmiany. Po zakończeniu kontaktu z pacjentem zawsze wysyłana jest ostateczna odpowiedź.

Odpowiedzialność pacjenta

Pacjent musi powiadomić jednostkę operacyjną po czterech tygodniach braku dymu, a następnie aktywować raport z operacji.

Klient i data

Ten poddokument został opracowany w szerokiej współpracy z jednostkami operacyjnymi przez Mattias Jonsson i Jesper Ekberg, Jednostka Zdrowia Publicznego w imieniu Dyrektora ds. Zdrowia i Opieki Medycznej Matsa Bojestiga. Z dnia 2016-06-21. na kbsm.hr

Linia rzucenia palenia

Linia Stop-Smoking-Line to bezpłatna linia telefoniczna dla tych, którzy chcą rzucić palenie lub zaprzestać używania snusu.

Linia Stop-Smoking-Line to bezpłatna infolinia dla każdego, kto myśli o rzuceniu palenia lub tabaki. A także partner do rozmowy, przez telefon lub czat, dla tych, którzy już przestali, ale którym trudno jest obejść się bez snusu lub papierosów.

Linia Stop-Smoking-Line służy również jako wsparcie dla krewnych i oferuje szkolenie w zakresie zaprzestania palenia tytoniu i personelu opiekuńczego oraz bezpłatny nadzór.

Misja krajowa

Linia Stop Smoking została uruchomiona w 1998 roku przy wsparciu m.in. Szwedzkiej Agencji Zdrowia Publicznego, a następnie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Operacja jest obecnie prowadzona przez Centrum Epidemiologii i Medycyny Środowiskowej (CES) w regionie Sztokholmu i jest głównie finansowana przez Ministerstwo Spraw Społecznych. Linia ma misję narodową i jest sprzedawana na terenie całego kraju.

Na przestrzeni lat do linii Stop Smoking odebrano ponad 150 000 telefonów.

Doradca z różnymi doświadczeniami zawodowymi

Linia Stop-Smoking-Line to centrum wiedzy na temat rzucania palenia. Doradcy linii Stop Smoking Line to wykwalifikowani narkomani o różnych doświadczeniach zawodowych, tacy jak personel dentystyczny i medyczny, edukatorzy zdrowia, naukowcy zajmujący się zdrowiem publicznym i behawioryści. Mogą odpowiadać na pytania i udzielać wsparcia osobie w rzuceniu snusu lub zaprzestania palenia, a także mogą udzielić wsparcia po zaprzestaniu palenia tytoniu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rzuć palenie w związku z operacją”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.