Rodzaje żródeł energii odnawialnej
Technologia

Rodzaje żródeł energii odnawialnej

Energia odnawialna staje się coraz ważniejszym problemem w dzisiejszym świecie. Oprócz rosnących kosztów paliw kopalnych i zagrożenia zmianami klimatu, nastąpił również pozytywny rozwój w tej dziedzinie, obejmujący poprawę wydajności oraz obniżenie cen. Wszystko to zwiększyło zapotrzebowanie na energię alternatywną i przyspieszyło przejście w kierunku czystszych, bardziej zrównoważonych metod wytwarzania energii elektrycznej. Należy jednak zauważyć, że istnieje wiele źródeł energii odnawialnych takich jak biomasa, energia słoneczna, czy wiatrowa.

Biomasa jako źródło energii odnawialnej

Najczęściej stosowaną formą energii odnawialnej jest biomasa. Biomasa po prostu odnosi się do wykorzystania materiałów organicznych i przekształcenia ich w inne formy energii, które można wykorzystać. Chociaż niektóre formy biomasy były używane od stuleci, m. innymi drewno to inne, nowsze metody skupiają się na metodach, które nie wytwarzają dwutlenku węgla. Istnieją czyste biopaliwa, które są alternatywą dla ropy i gazu. W przeciwieństwie do paliw kopalnych, które są wytwarzane w procesach geologicznych, biopaliwo wytwarza się w procesach biologicznych, takich jak rolnictwo i fermentacja beztlenowa. Pospolitymi paliwami związanymi z tym procesem są bioetanol, który powstaje w wyniku fermentacji węglowodanów pochodzących z upraw cukrowych lub skrobiowych, takich jak kukurydza w celu wytworzenia alkoholu. Innym popularnym biopaliwem jest biodiesel, który jest wytwarzany z olejów lub tłuszczów w procesie znanym jako transestryfikacja, gdzie cząsteczki kwasu są wymieniane na alkohol za pomocą katalizatora. Tego typu paliwa są popularną alternatywą dla benzyny i mogą być spalane w pojazdach, które zostały skonwertowane do pracy na nich.

Panele fotowoltaiczne Toruń – sprawdź ofertę firmy 4oze.pl i postaw na odnawialne źródła

Energia słoneczna i fotoltaika

Energia słoneczna (czyli fotowoltaika) to jedno z najpopularniejszych i najszybciej rosnących źródeł alternatywnej energii. Tutaj proces obejmuje ogniwa słoneczne (zwykle wykonane z krystalicznego krzemu), które polegają na efekcie fotowoltaicznym w celu absorpcji fotonów i przekształcenia ich w elektrony. Tymczasem energia słoneczna opiera się na soczewkach, po to aby skoncentrować duży obszar światła słonecznego lub słonecznej energii cieplnej na niewielkim obszarze, czyli ogniwie słonecznym. Obecnie energia słoneczna jest również coraz częściej wykorzystywana w sytuacjach związanych z siecią energetyczną, jako sposób na dostarczanie nisko emisyjnej energii do sieci.

Energia wiatru ekonomicznym rozwiązaniem

Energia wiatrowa była wykorzystywana przez tysiące lat do żaglowców, wiatraków lub generowania ciśnienia dla pomp wodnych. Wykorzystanie wiatru do generowania elektryczności było przedmiotem badań od końca XIX wieku. Jednak dopiero przy znacznych wysiłkach na rzecz znalezienia alternatywnych źródeł energii w XX wieku energia wiatru stała się centralnym punktem znaczących badań i rozwoju. W porównaniu z innymi formami energii odnawialnej, energia wiatru jest uważana za bardzo niezawodną i stabilną. Początkowo budowa farm wiatrowych była kosztownym przedsięwzięciem. Jednak dzięki ostatnim usprawnieniom, energetyka wiatrowa zaczęła ustalać najwyższe ceny na hurtowych rynkach energii na całym świecie i ograniczać dochody i zyski przemysłu paliw kopalnych.

Post Comment